• 13 lipca 2024

Naszym przyjaciołom z TwoSides nie brakuje zdumiewających faktów na temat zrównoważonego rozwoju w branży drukarskiej i papierniczej. Niektóre z naszych najlepszych postów na temat zrównoważonego rozwoju zostały opublikowane dzięki zawartości TwoSides. Ich zaangażowanie w ciągłe ulepszanie referencji środowiskowych naszej branży i zajmowanie się problemami publicznymi jest niezachwiane. Wielokrotnie podrzucają niesamowite fakty, które każdy miłośnik druku może wykorzystać następnym razem, gdy ktoś powie: "Drukowanie jest szkodliwe dla środowiska" lub w tym przypadku: "Europejskie lasy papierowe kurczą się". No właśnie, czyżby? NIE! Europejskie lasy powiększają się o ponad 1,500 boisk piłkarskich każdego dnia!

Papier jest produktem wyjątkowo odnawialnym i zrównoważonym. Główny surowiec, drzewa, są uprawiane i zbierane w starannie kontrolowany i zrównoważony sposób - z takim powodzeniem, że europejskie lasy, z których pochodzi większość surowca, powiększyły się o obszar wielkości Szwajcarii w ciągu zaledwie 10 lat. W latach 2019-2020 europejskie lasy powiększyły się o 44 000 Kilometrów kwadratowych - to obszar większy niż Szwajcaria i równa się ponad 1500 boiskom piłkarskim rosnącym każdego dnia! Dane FAONajczęstsze presje powodujące wylesianie i poważną degradację lasów to: rolnictwo na dużą i małą skalę; niezrównoważone pozyskiwanie drewna; górnictwo; projekty infrastrukturalne; oraz zwiększona częstotliwość i intensywność pożarów" Raport WWF Living Forests Rozdział 5: Saving Forests at Risk, 202050% światowych zbiorów drewna jest wykorzystywane do produkcji energii, a 28% do celów budowlanych. Istnieje kilka innych zastosowań, ale papier bezpośrednio zajmuje tylko 13% Pochodzące z FAOSTAT, 2020W niektórych krajach, szczególnie w tropikach, istnieją kwestie dotyczące praw do ziemi i przekształcania lasów naturalnych w plantacje przemysłowe, które są powodem do niepokoju zarówno dla przemysłu papierniczego, organizacji pozarządowych, jak i konsumentów. "Lasy odgrywają ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej. W latach 2010-2020 powierzchnia lasów chronionych w Europie zwiększała się o około pół miliona hektarów rocznie. Połowa lasów chronionych jest zarządzana w celu zachowania różnorodności biologicznej." EEA, The European Environment - State and Outlook, 2020Inicjatywa Two Sides wspiera rozwiązania tych problemów i uznaje potrzebę wspierania produktów, które można jednoznacznie prześledzić do zrównoważonych źródeł. "84% naszych surowców pochodzi z Europy." CEPI Sustainability Report, 2013 W północnej Europie, gdzie prawie wszystkie starożytne lasy są chronione, papier pochodzi z zarządzanych lasów półnaturalnych, gdzie cykl sadzenia, wzrostu i wycinki jest starannie kontrolowany. Historyczne obawy w północnej Europie i Kanadzie zostały obecnie w dużej mierze rozwiązane dzięki współpracy ustawodawców, działaczy i przemysłu leśnego w celu ochrony pradawnych lasów. "Powierzchnia objęta certyfikacją gospodarki leśnej nadal wzrasta, z 18 mln ha objętych certyfikacją zweryfikowaną międzynarodowo w 2014 r. do około 438 mln ha w 2020 r." FAO Globalna ocena zasobów leśnych, 2020 UNREAL! Lasy powiększyły się o wielkość Szwajcarii w ciągu zaledwie niecałych 10 lat! To imponujący wysiłek wszystkich, aby poprawić zrównoważony rozwój naszego przemysłu i zminimalizować nasz wpływ na lokalne zasoby!

Top