• 13 lipca 2024

Drukowanie to zupełnie inny proces obrazowania niż proofing. W związku z tym nie zawsze możliwe jest idealne "dopasowanie" wydruku próbnego. Niestety, nie ma obiektywnego, praktycznego sposobu na określenie, jaka jest dopuszczalna różnica w stosunku do proofa, który nadal stanowi dopuszczalny nakład. Rolą kontroli prasowej jest umożliwienie klientowi lub jego przedstawicielowi bezpośredniego kontaktu z operatorem prasowym w celu uzyskania pozytywnego wyniku kontroli prasowej.

Klient powinien mieć możliwość udania się do prasy i bezpośredniego kontaktu z operatorem prasy. Praca za pośrednictwem pośrednika, jakim jest kierownik biura prasowego, tylko spowalnia proces i powoduje błędy w komunikacji, zwłaszcza jeśli zarządza on wieloma kontrolami prasy w tym samym czasie.

Podstawy kontroli prasy dla drukarki

- Klient nie powinien znajdować się po stronie prasy podczas wstępnego przygotowania. Najlepiej byłoby, gdyby klient miał do dyspozycji wygodne miejsce do trzymania/pokój, w którym mógłby poczekać, aż operator prasy będzie miał arkusz gotowy do kontroli.

- Wstępne przygotowanie arkusza z wyraźnym oznaczeniem "Tylko dla treści" może być przekazane klientowi, aby mógł on sprawdzić arkusz pod kątem kwestii związanych z treścią, takich jak zastępcze czcionki, obrazy o niskiej rozdzielczości, brakujące grafiki itp. Skraca to czas poświęcany przez prasę na zatwierdzanie kolorów. Ponadto, w przypadku wykrycia błędów w treści, praca może zostać wstrzymana na tyle szybko, aby uniknąć nadmiernego marnowania czasu.

- Operator prasowy powinien zostać poinformowany z wyprzedzeniem przez CSR lub przedstawiciela handlowego o problemach, obawach i krytycznych celach sukcesu, jakie kupujący druk ma dla danej pracy. Na przykład, jeśli konkretny niebieski kolor w obrazie produktu jest ważny dla klienta - operator prasy powinien o tym wiedzieć. Posiadanie tej wiedzy pokazuje klientowi, że sklep jest osobiście zaangażowany w sukces zarówno prowadzonego przez niego druku, jak i klienta. Pomaga to również w nawiązaniu lepszej komunikacji, jeśli konieczne jest dokonanie korekty kolorów.

- Kiedy operator prasy jest zadowolony z koloru, należy wyciągnąć arkusz i złożyć go jako "pierwszy operator OK". Operator OK może być później użyty przez drukarnię do identyfikacji i oceny problemów produkcyjnych, począwszy od przygotowania do druku, a skończywszy na tłoczni.

- Po przybyciu klienta do drukarni, operator powinien się przedstawić.

- Gdy klient znajduje się w tłoczni, operator powinien odłożyć go na bok i pozwolić klientowi "oddychać", aby sprawdził arkusz druku pod kątem wydruku próbnego.

- Do dyspozycji klienta powinny być takie narzędzia, jak zeszyty Pantone, zjeżdżalnie atramentowe, lupy, papier notatnikowy i długopisy.

- Operator prasy powinien starać się używać właściwych terminów i stosować je konsekwentnie. Na przykład, nie należy używać terminu "niebieski", jeśli masz na myśli "cyjan".

- Zachęcaj klienta, aby wyjaśnił, jakie ma obawy, a nie mówił, jak je naprawić. Ich rolą jest zidentyfikowanie problemu - Twoją rolą jest wiedzieć, czy i jak można go rozwiązać.

- Jeśli dokonasz korekty w prasie, aby rozwiązać problem, powiedz klientowi, co będziesz robił i jak uważasz, że to rozwiąże problem. Pomaga to potwierdzić klientowi, że prawidłowo zrozumiałeś jego problem, a także edukować go, co z kolei sprawi, że przyszłe kontrole prasowe będą szybsze.

- Jeśli są jakieś problemy, które masz z prasą do sprawdzenia - poinformuj o tym klienta od razu, a nie każ mu odkrywać ich samemu. W ten sposób powiesz klientowi, że nie próbujesz niczego przed nim ukrywać. Pomaga to również stworzyć środowisko oparte na wzajemnym szacunku.

- Bądź świadomy czasu - co minutę prasa jest bezczynna, firma traci pieniądze. Pamiętaj, że możesz poprosić o wypisanie kartki prasowej z notatkami na temat niektórych spraw (np. "OK za kolor - ale musisz usunąć wszystkie zakreślone plamki i hiksy"). Nie spiesz się z obsługą klienta, ale nie pozwól mu też na spotkanie z prasą.

- Niektóre sklepy będą miały "pomieszczenie z oświetleniem", gdzie klienci mogą wziąć arkusz, aby go obejrzeć pod "standardowym" oświetleniem biurowym. Pomaga to złagodzić problemy z metameryzmem i fluorescencją podłoża.

- Upewnij się, że arkusz prasowy OK jest podpisany i datowany przez klienta, przedstawiciela handlowego/CSR i operatora prasy. Ewentualne dalsze kwestie, które będą rozpatrywane w późniejszym terminie, powinny być odnotowane na arkuszu.

- Przygotuj tekturową tubę, aby klient mógł zabrać arkusze z prasy OK.

- Dziękujemy klientowi za udział w kontroli prasy.

Podstawy kontroli prasy dla kupującego wydruk Rola kupującego wydruk przy kontroli prasy polega na bezpośrednim komunikowaniu się z operatorem prasy w obecności osoby odpowiedzialnej za sprzedaż w celu zapewnienia, że wszelkie kwestie kolorystyczne są rozwiązywane zgodnie z wymaganiami klienta.

- Po otrzymaniu telefonu od drukarza należy zebrać wszelkie materiały związane z pracą, próbki, wydruki próbne, wydruki próbne, próbki papieru, makiety, składane manekiny, itp. Upewnij się również, że przyniesiesz lupy, próbniki kolorów, nożyczki/nóż x-acto, długopisy i notesy.

- Dobrym pomysłem jest otrzymanie impozycyjnego wydruku próbnego z drukarki, aby można było sprawdzić trzy rzeczy: czy są jakieś potencjalne problemy z kolorem w linii, czy strony na formularzu prasowym są nakładane w taki sam sposób, jak na impozycyjnym wydruku próbnym, a na koniec, gdy arkusz jest rezerwowany w prasie, czy strony są prawidłowo rezerwowane.

- Przybyć do drukarni na czas. Zidentyfikuj się w recepcji i wyjaśnij, dlaczego tam jesteś. Następnie poczekaj, aż przedstawiciel handlowy lub CSR zostanie odprowadzony do poczekalni lub na podłogę dla prasy.

- Jeśli jesteś częścią grupy uczestniczącej w kontroli prasy, określ, która z osób będzie prowadzić. Jest to jedna osoba, która konsoliduje opinie osób uczestniczących w kontroli prasowej, a więc ta, która występuje w imieniu grupy do operatora prasowego.

- W oczekiwaniu na wyjście na parkiet prasowy, poproś o wstępny arkusz gotowy, który można sprawdzić pod kątem kwestii merytorycznych, takich jak zastępcze czcionki, obrazy o niskiej rozdzielczości, brakujące grafiki itp. Pozwoli to na skrócenie czasu spędzonego w prasie przy zatwierdzaniu kolorów.

- Podczas pracy w prasie przedstaw siebie i swój zespół operatorowi prasy. Poczekaj, aż zostaniesz zaproszony w dowolnym miejscu w pobliżu konsoli prasowej.

- Nie dotykaj ani nie używaj żadnych urządzeń w prasie, chyba że najpierw zapytasz o zgodę.

- Gdy zostanie Ci zaoferowany arkusz do zbadania, zapytaj operatora prasy, czy jest zadowolony z arkusza i czy ma jakieś wątpliwości/sprawy z nim związane.

- Zaangażuj swojego przedstawiciela handlowego w celu uzyskania informacji i wskazówek na temat posiadanych przez Ciebie uwag/objaśnień. Zapoznaj się z ich doświadczeniami.

- Uznaj, że czas równa się koszt, więc skoncentruj się na danym zadaniu. Jeśli pracujesz z zespołem, przydziel każdemu z nich role kontrolne. Na przykład, ktoś sprawdza rejestrację, inny sprawdza, czy nie ma w niej hickeys/specs, zdjęć w niskiej rozdzielczości, zamienionych lub upuszczonych czcionek, itp.

- Jeśli jesteś sam, masz pisemną, zorganizowaną, krok po kroku tak/nie, pozytywną/niepomyślną procedurę sprawdzania arkusza prasowego . Zazwyczaj proces przebiega w ten sposób: 1) Czy jest on drukowany na właściwym papierze? Jeśli wymagany był określony kierunek ziaren papieru, upewnij się, że jest on prowadzony we właściwym kierunku. 2) Czy jest w rejestrze? 3) Czy kolor pracy prasy jest zgodny z proofem? Czy są jakieś oczywiste kwestie kolorystyczne? 4) Jeżeli wymagane jest krytyczne ułożenie kolorów, należy przeciąć arkusz druku przez ważny kolor i nałożyć ten fragment arkusza druku na proofie. Jeśli nie widzisz, gdzie kończy się arkusz druku i zaczyna się odbitka próbna, to wiesz, że masz krytyczne dopasowanie kolorów.

5) Użyj swojego materiału referencyjnego do potwierdzenia poprawności kolorów specjalnych/ punktowych/markowych. - Jeśli masz jakieś wątpliwości/kwestie kolorystyczne, postaraj się opisać je jasno i jednoznacznie. Następnie opisz tak samo jasno i jednoznacznie, co chcesz zobaczyć. Nie mów im, jak rozwiązać problemy. Twoją rolą jest zidentyfikowanie wszelkich problemów - rolą operatora prasowego jest wiedzieć, czy i jak można je naprawić. Możesz zapytać, czy jakieś rozwiązanie, o którym myślałeś, może rozwiązać ten problem. Na przykład, możesz powiedzieć: "Myślę, że ten obszar jest zbyt czerwony. Czy redukcja Magenty mogłaby to naprawić?" Sformułowanie sugestii jako pytania może również pomóc operatorowi prasy lepiej zrozumieć Twoje znaczenie w zależności od tego, jak opiszesz problem.

- Spróbuj używać poprawnych i jednoznacznych określeń i używaj ich konsekwentnie. Na przykład, nie używaj terminu "niebieski", jeśli masz na myśli "cyjan". Staraj się unikać takich terminów jak: "Ten obszar jest zbyt gorący" lub "Możesz go wybić?"

- Jeżeli w celu rozwiązania problemu dokonano regulacji prasy, zapytaj operatora prasy, co robi i jak uważa, że to rozwiąże problem. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć proces produkcyjny i jego ograniczenia.

- Większość operatorów prasowych będzie się bardzo starała osiągnąć to, czego szukasz, jednak gdy już wykonają swoje ruchy prasowe, a Ty nadal nie będziesz zadowolony, to od sprzedawcy będzie zależało, czy upoważni cię do spróbowania czegokolwiek innego. Jeśli jest to naprawdę poważny problem, przedstawiciel handlowy może zatrzymać prasę i wycofać się z pracy.

- Należy pamiętać, że start/stop/stop prasy podczas kontroli prasy oznacza, że prasa nie działa jeszcze w stabilny sposób. Kiedy prasa OK zostanie zakończona, a prasa pracuje z optymalną prędkością, niektóre małe problemy z kolorem same się rozwiążą.

- Zwróć uwagę na czas. Szanuj potrzebę zachowania przez drukarnię harmonogramów produkcji. Pamiętaj, że nie musisz pozostawać, dopóki arkusz nie będzie absolutnie doskonały. Po prostu zaznacz to jako "OK z zauważonymi zmianami". (np. "OK dla koloru - ale musi usunąć wszystkie zakreślone plamki i hiksy).

- Niektóre sklepy będą miały "pokój świetlny", do którego można zabrać arkusz, aby go obejrzeć pod "standardowym" oświetleniem biurowym. Pomaga to złagodzić problemy z metameryzmem i fluorescencją podłoża.

- Upewnij się, że arkusz prasowy OK jest podpisany i datowany przez osobę z Twojego zespołu, która jest upoważniona do przejęcia odpowiedzialności. Wszelkie dalsze problemy, które mają być rozwiązane w przyszłości, powinny być odnotowane na arkuszu.

- Poproś o kilka kopii arkusza OK'd, które możesz zabrać ze sobą do swojej dokumentacji.

- Podziękuj operatorowi i ekipie prasowej za ich pracę podczas kontroli prasy. Naprawdę to doceniają i zapamiętają Cię w pozytywnym świetle podczas następnej kontroli prasy.

Top