• 13 lipca 2024

Drukowanie materiałów eksploatacyjnych i biurowych e-commerce strona internetowa Find My Supplies uaktualniła swoją wyszukiwarkę drukarek i maszyn w ramach przygotowań do roku 2020.

Aktualizacja przeprowadzona w zeszłym miesiącu oznacza, że użytkownicy mogą teraz wyszukiwać do 1800 drukarek i urządzeń biurowych, co stanowi wzrost w stosunku do początkowej dostępności 700 opcji wyszukiwania.

Korzystanie z funkcji wyszukiwania pozwoli użytkownikom nie mieć pewności co do atramentu lub kasety z tonerem wymaganych podczas uzupełniania zapasu atramentu do drukarki w celu prawidłowego określenia, które materiały eksploatacyjne są kompatybilne z ich maszynami.

Dodatkowo, użytkownicy mogą teraz wyszukiwać wszelkie wymagane aktualizacje sterowników na wymienionych maszynach w celu rozwiązania typowych problemów związanych z drukarkami i ochrony maszyn przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

HP Highlight Importance of Genuine Printing Consumables (Duże znaczenie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych)

Znaczenie zapewnienia stosowania wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i tonerów do maszyn jest czymś, co zostało obszernie omówione przez producenta drukarek i materiałów eksploatacyjnych do druku HP.

Udowodniono również, że materiały eksploatacyjne inne niż oryginalne mają szkodliwy wpływ na środowisko, co często prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa poddają w wątpliwość ich wiarygodność w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W jednym z ostatnich pytań i odpowiedzi, Gary Tierney, dyrektor ds. druku w Wielkiej Brytanii i Irlandii w HP, zajął się tym, w jaki sposób wykorzystanie niegenetycznych materiałów eksploatacyjnych do druku może przyczynić się do podcinania kosztów pracy wykonywanej przez firmy w celu uczynienia ich działalności bardziej przyjazną dla środowiska:

"Klienci muszą być świadomi, że nieużywanie oryginalnych, oryginalnych produktów ma wpływ na środowisko naturalne, co podważa ich wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Około 97 procent podrabianych kartridży kończy swój żywot na składowiskach odpadów, ponieważ, co nie jest zaskoczeniem, większość producentów podróbek nie zbiera swoich własnych produktów".

Tierney dodaje:

"Nieoptymalne wkłady z imitacją działają stosunkowo słabo, w związku z czym ludzie muszą drukować do 29 procent więcej stron, aby uzyskać wyniki jakościowe, które powodują powstawanie odpadów, których można uniknąć.

Ten dodatkowy druk może zużywać 40 procent więcej energii i zużywać 54 procent więcej paliw kopalnych, co przyczynia się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla o 55 procent".

Uaktualniona wyszukiwarka "My Supplies' Updated Search Facility" Chroni klientów przed nieoryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi.

Ze statusem Pierwszego Platynowego Partnera HP, Znajdź moje materiały eksploatacyjne tylko oryginalne drukarki HP i materiały eksploatacyjne do druku do zakupu, z dedykowaną stroną na swojej stronie internetowej podkreślającą również inne kluczowe korzyści z używania oryginalnych wkładów z atramentem i tonerem HP.

Uaktualnione narzędzie do wyszukiwania drukarek i maszyn Find My Supplies zapewnia użytkownikom możliwość dalszego korzystania z tych korzyści, przy jednoczesnym uniknięciu potencjalnego uszkodzenia maszyn i środowiska przez niegenetyczne materiały eksploatacyjne do drukowania.

Top