• 23 kwietnia 2024

Wysokiej klasy firma papiernicza Moleskine odnotowała ożywienie sprzedaży i wzrostu w II kwartale, pomimo niepewnego startu w 2019 roku.

Pomimo spadku o 18% w pierwszym kwartale roku, Moleskine powrócił na ścieżkę wzrostu w drugim kwartale, jak podał OPI.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku kalendarzowego sprzedaż Moleskine osiągnęła 71,1 mln euro (ok. 64,3 mln funtów), co doprowadziło do stałego spadku kursów walut o 5,2% rok do roku.

Od tego czasu przychody firmy wzrosły w drugim kwartale roku, po spadku o 18% w pierwszym kwartale, który miał być spowodowany przyjęciem przez Moleskine wyjątkowo dużych zamówień B2B w pierwszym kwartale 2018 roku.

W pierwszym półroczu zysk operacyjny Moleskine wyniósł 2,7 mln euro (ok. 2,4 mln funtów), co oznacza spadek o prawie 50% rok do roku, częściowo za sprawą spadku na poziomie top-line.

Jednak pod koniec okresu sprawozdawczego ogólne wyniki Moleskine szybko rosły, ponieważ w czerwcu udało się sfinalizować wynik operacyjny na poziomie 5,5 mln euro (ok. 4,9 mln funtów).

Nabycie Edo.io

Starając się poszerzyć swój obecny portfel produktów i usług przy jednoczesnym ożywieniu wzrostu, Moleskine nabył Edo.io w maju tego roku.

Edo.io, znane jako jeden z start-upów z programu Moleskine's Open Innovation, ma siedzibę we Włoszech i jest na rynku międzynarodowym, na którym Moleskine od początku istnienia dobrze się prowadzi.

Przedsiębiorstwo to jest również odpowiedzialne za stworzenie agendy Edo, usługi cyfrowego planowania, która została stworzona w celu zwiększenia produktywności użytkowników i promowania większej kreatywności.

Prezes Edo.io, Eduardo Festa, wyjaśnił w czerwcu (źródło w języku włoskim) wizję wyobrażoną dla aplikacji agendy cyfrowej:

"Kiedy rozpoczynaliśmy tę podróż, chcieliśmy pokazać, że nawet we Włoszech możliwe jest stworzenie od podstaw firmy cyfrowej, która będzie miała istotny wpływ na miliony ludzi.

Chcieliśmy, aby oprogramowanie, które stworzyliśmy, niosło ze sobą włoskie dziedzictwo kulturowe i estetyczne uznawane na całym świecie w dziedzinie sztuki i wzornictwa przemysłowego".

Festa kontynuuje:

"Dziś zrobiliśmy ważny krok naprzód w tym kierunku, łącząc siły z jedną z najbardziej znanych marek na świecie w dziedzinie wzornictwa i posiadając własny kulturowy odcisk.

Wierzymy również, że jest to pozytywny i zachęcający znak dla całego włoskiego ekosystemu cyfrowego, ponieważ międzynarodowa firma łączy siły z włoskim startupem, aby konkurować globalnie".

Oczekiwania co do wzrostu Moleskine'a podczas przypomnienia o roku 2019

Ogólna prognoza na pozostałą część roku dla Moleskine jest nadal pozytywna.

Firma twierdzi, że spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży i zysków, opierając się na takich czynnikach jak średni, jednocyfrowy wzrost przychodów w kanale hurtowym, poprawa wyników w kanale B2B oraz sezonowy wzrost w segmentach handlu detalicznego i elektronicznego.

Pukka Pads Sees Sees Growth Following Concord Filing Products Acquisition

Top